หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เฟริ์นข้าหลวง

เฟริ์นข้าหลวง ปลูกไว้ประดับตามบริเวณบ้านดูสวยดี ใบยาว สำหรับการเพาะพันธ์โดยการนำเอาสปอร์ที่อยู่ใต้ใบไปเพาะ

ไม่มีความคิดเห็น: