หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อังกาบหนู

ต้นอังกาบหนู กำลังเป็นกระแส เกี่ยวกับสรรพคุณของใบอังกาบหนู ที่นำมาต้มกินแล้วสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายขาดได้ โดยมีชาวบ้าน จ.สุโขทัย ลองกินสมุนไพรอังกาบหนูแล้วอาการมะเร็งดีขึ้น  ทั้งที่งานวิจัยที่เกี่ยวกับ ต้นอังกาบหนู ยังไม่มีให้เราได้เห็นกัน โดยมีชื่อเรียกขานกันตามท้องถิ่น เช่น ต้นอังกาบหนู ก้านชั่ง ลืมเฒ่าใหญ่ อังกาบกานพลู ทองระอา มันไก่ เขี้ยวเนื้อ เขี้ยวแก้ว และคันชั่ง

ใบอังกาบหนู 

ต้นอังกาบหนู

ต้นอังกาบหนู

ใบอังกาบหนู  

ขอขอบคุณภาพจากกระปุกดอทคอม