หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

ต้นไม้มงคล ที่คนนิยมปลูกไว้ในบ้าน

ต้นไม้มงคล ที่คนนิยมปลูกไว้ในบ้าน

  1. ต้นมะยม

  2. ต้นมะม่วง

  3. ต้นขนุน

  4. ต้นมะขาม

  5. ต้นคูณ

  6. กล้วย

  7. ต้นไผ่

  8. ต้นวาสนา

  9. ต้นแก้ว

  10. ต้นเข็ม

  11. ต้นกระดังงา

  12. ต้นโป๊ยเซียน

  13. ต้นโกสน

  14. ต้นโมก

  15. ต้นบานไม่รู้โรย

     

    มังกรคาบแก้ว

    มังกรคาบแก้ว