หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ต้นลีลาวดี

ลีลาวดี หรือแต่ก่อนจะเรียก"ลั่นทม" เพราะชื่อที่ไม่สู้ดีเท่าไรนักเป็นอัปมงคล ซึ่งหมายถึงการโศรกเศร้าหรือ ระทม จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นลีลาวดี
ดอกลีลาวดีมีกลิ่นหอม ส่วนมากจะมี 5 กลีบ แต่ที่ไปเที่ยวลาวดอกลีลาวดีที่ทางขึ้นวัดภู จะมี 4,5,6 และ 7 กลีบด้วย ซึ่งถ้าเราเจอดอกที่มี 4,6 และ 7 กลีบ เขาเล่าว่าจะมีความโชคดี