หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ต้นพุด

    ต้นพุดเป็นไม้นำโชคและความสำเร็จ จะพบกับความสำเร็จ ศัตรูไม่สามารถทำอะไรได้ ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งยังเสริมสร้างอำนาจบารมี เสริมฤทธิ์เดช หากต้องการเพิ่มฤทธิ์มงคล ควรปลูกพุดในวันเสาร์ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน 
    ดอกพุด มีหลายชนิดสามารถปลูกได้ มีสีสวย กลิ่นหอม หลากสีสัน สวยงาม และยังคงเสริมสร้างบารมีให้แกผู้ปลูก มีหลายสีหลายชนิด  

พุดพิชญา


 ภาพจาก http://www.gotoknow.org/posts/292723