หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ดอกไม้วันพ่อ

ดอกพุทธรักษา ดอกไม้วันพ่อ ดอกพุทธรักษาสัญลักษณ์ตัวแทนวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ กำหนดขึ้นครั้งแรก ในปี 2523 และกำหนดให้ ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อ ดอกพุทธรักษา เป็นพันธุ์ไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนาม แปลว่า พระพุทธเจ้าคอยปกป้องคุ้มครอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นพุทธรักษาไว้ทางทิศตะวันตก ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธ 

 

ข้อมูลและภาพจาก http://www.dmc.tv