หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พุทธสถาน จี เต็ก ลิ้มพุทธสถาน จี เต็ก ลิ้ม ศูนย์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย จีน ตั้งอยู่ที่  ต.ศรีจุฬา อ.เมือง จ.นครนายก ก่อตั้งเมื่อปี 2547  จี เต็ก ลิ้ม ความหมายว่า เป็นที่ปฏิบัติหรือบำเพ็ญพจน์ขององค์กวนอิมโพธิสัตว์  หรือในอีกความหมายหนึ่งคือ อุทยาน ไผ่ม่วง ปัจจุบันมี อาจารย์นาวิน อมิตตาเรืองกิจ เป็นประธานบริหาร เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิ้งเอี๊ย) ปางมหาเศรษฐีชัมภล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แล้วยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ เช่น เทพเจ้าเฮ่งเจีย เจ้าพ่อกวนอู เจ้าพ่อเสือ พระโพธิสัตว์กวนอิม สูง 9 เมตร พระไภสัชยคุรุพุทธเจ้า ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4