หน้าเว็บ

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

หมากเขียว

ต้นหมากเขียว เป็นต้นไม้ตระกูลหมากทั้งหลาย เช่น หมากเหลือง หมากแดง ลำต้นและใบคล้ายกัน ตลอดจนลูก จะต่างกันที่สีเท่านั้น เหมาะสำหรับปลูกไว้ให้ร่มเงาตามบ้าน
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

ต้นลิ้นมังกร

ลิ้นมังกร

มีหลากลายสายพันธุ์ ส่วนที่เห็นก็เป็นอีกหนึ่ง แต่ควรระวังไว้นิดเพราะตรงปลายจะแหลม ควรให้เด็กอยู่ห่างๆ ปลูกไว้นอกบ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากนอกบ้าน หรืออีกชื่อหนึ่งคือ หอกพระอินทร์