หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554

5 ธันวาคม

เนื่องในวโรกาสครบ 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมีอายุครบ 84 ปีในปีนี้ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีอายุยิ่งยืนนาน