หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นกกวัก

นกกวักเขาเล่าว่า นกกวักจะเป็นนกรักเดียวใจเดียว หรือคู่ผัวตัวเมียเดียวไปจนตายจากกัน ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าตัวผู้หรือตัวเมียตายไป จะด้วยเหตุใดก็ตาม หรือโดนคนเอาไปกิน ตัวที่เหลือจะร้องตลอดเพราะขาดคู่ไป รู้ไหมเขาจะร้องไปจนกว่าเขาจะตายไปนั่นแหละ โดยไม่ยอมมีคู่ใหม่เลย คงเปรียบกับคนเราคงไม่ได้นะ แต่ถ้าคนเรามีความรักเหมือนนกกวักก็คงดี