หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกมากที่สุด

10 สุดยอดไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูก จากการสำรวจของ สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจจาก เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป กว่าหนึ่งพันคนทั่วประเทศ ทำให้เราทราบว่า ไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกมากที่สุด มีอะไรบ้าง

 

 อันดับที่ 10 ชวนชม

  

 อันดับที่ 9 บัว

 

 อันดับที่ 8 โกสน

 

 อันดับที่ 7 พุทธรักษา

 

 อันดับที่ 6 บานไม่รู้โรย

 

 อันดับที่ 5 เข็ม

 

 อันดับที่ 4 โป๊ยเซียน

 

 อันดับที่ 3 มะลิ

 

 อันดับที่ 2 วาสนา

 

 อันดับที่ 1 ดาวเรือง

 

เพิ่มเติม : http://www.anyapedia.com/2015/01/10.html