หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ต้นมังกรคาบแก้ว

ต้นมังกรคาบแก้ว เป็นไม้พุ่ม เกิดตามเขตร้อนแถบเอเชียและแอฟริกา นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้าน ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก