หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันที่พ่อจากไป

วันที่พ่อจากไป 13 ตุลาคม 2559 พ่อจากไปอย่างไม่มีวันกลับมา ทั้งที่พ่อบอกว่าจะอยู่ถึง 120 ปีก็ตาม ทุกคนยังรักและคิดถึงพ่ออยู่เสมอ และตลอดไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร