หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

ว่านพญานาคราช

ว่านพญานาคราข เป็นพืชตระกูลเดียวกับตระบองเพชร สรรพคุณป้องกันสัตว์ร้ายมีพิษ เป็นว่านที่มีอิทธิฤทธิ์ตลอดทั้งหัว รากต้นใบใช้คุ้มครองอันตรายจากภูตผีปีศาจมีอยู่ 4 ชนิด