หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560

1 ปีที่พ่อจากไป

    วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นี่ก็ครบ 1 ปีพอดีที่พ่อจากพวกเราไป ยังความโศรกเศร้า เสียใจแก่ปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน ในวันนี้เราจะเห็นประชาชนชาวไทย ร่วมกันทำบุญถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเสด็จสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.


 พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารแค่ไหน พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยือน พสกนิกรของพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มดำริโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ ที่ทำให้คนไทยอยู่ดีมีสุขด้วยบารมีของพระองค์ แม้ว่าวันนี้ไม่มีพระองค์ท่านอยู่แล้ว แต่พระองค์ท่านก็จะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เลี้ยงปลาเสริมบารมี

     คนจีนมีความเชื่อว่า สัตว์มงคล เช่น มังกร ม้า สิงโต ปลา นก จะช่วยให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง และเราจะแนะนำปลาสวยงามที่เราๆท่านๆนิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงาม แต่เราจะเลี้ยงเพื่อเสริมบารมี หรือโชคลาภ ปลาที่นิยมเลี้ยงกัน และจะนำพาความร่ำรวย โชคดี และความเจริญต่างๆ มาให้ ปลาที่นิยมเลี้ยงกันมีอยู่ 4 ชนิดได้แก่
 
  1. ปลาทอง เลี้ยงเพื่อให้เงินทองไหลมาเทมา เทคนิคการเลี้ยงคือ 9 ตัว (8 ตัวเป็นสีแดงหรือทอง 1 ตัวเป็นสีดำ)
  2. ปลาหมอสี เชื่อว่าจะส่งผลให้อายุยืน บังเกิดความมั่นคงมั่งคั่ง
  3. ปลามังกรหรือปลาอะโรวาน่า เสริมดวงเสริมบารมี เหมาะกับนักธุรกิจหรือข้าราชการที่ต้องการเลื่อนตำแหน่ง การงานก้าวหน้า และเป็นที่น่าเกรงขาม มีบุญมีบารมี


  4. ปลาคาร์ฟ เหมาะกับผู้ที่ค้าขายช่วยให้มีผลกำไรและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ

     จำนวนของปลาที่นิยมเลี้ยง คือ 1, 4 หรือ 9 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นเลขมงคลจาก- https://horoscope.mthai.com/horoscope-highlight/7746.html